ΣΙΑΤΣΟΥ

ΣΙΑΤΣΟΥ

Ιαπωνική τεχνική που βασίζεται στην κινέζικη ιατρική με δακτυλοπιέσεις, διατάσεις, κινητοποιήσεις αρθρώσεων για ισορροπία και καλή ροή ενέργειας.